Banner News

THÔNG BÁO: Về việc ngưng hợp tác đối với thương hiệu Poursoin

Thứ tư, 19/04/2023, 13:27

THÔNG BÁO V/v ngưng hợp tác đối với thương hiệu Poursoin Kính gửi: Quý Khách Hàng, Công ty Cổ phần TMDV Mầm Xanh xin thông báo về việc ngừng hợp tác với thương hiệu Poursoin, như sau:

1️⃣ Trong thời gian vừa qua, Hệ thống Mommy Spa & Skincare (viết tắt: Hệ thống) thuộc sở hữu/quản lý của Chúng tôi đã có sự hợp tác và sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Poursoin đến từ Công ty TNHH Poursoin Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, vì các lý do khách quan, và để đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng trong Hệ thống, cũng như đảm bảo uy tín cho thương hiệu Mommy Spa & Skincare, và các đối tác thuộc Hệ thống, cũng như chất lượng phục vụ khách hàng, chúng tôi chính thức đơn phương chấm dứt việc hợp tác với Công ty TNHH Poursoin Việt Nam, đồng thời chấm dứt việc chỉ định công ty này là nhà phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Poursoin trong toàn Hệ thống kể từ ngày 19/04/2023.

2️⃣ Bằng Thông cáo này, Chúng tôi muốn rằng:

2.1. Công bố cho Quý khách hàng, Quý đối tác được biết việc chấm dứt hoạt động hợp tác và ngừng sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Poursoin của Công ty TNHH Poursoin Việt Nam trong toàn Hệ thống Mommy Spa & Skincare.

2.2. Chúng tôi đề nghị Quý đối tác ngừng việc thực hiện các giao dịch, hợp tác với Công ty TNHH Poursoin Việt Nam, ngừng sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Poursoin tại bất kỳ địa điểm kinh doanh của Quý đối tác chịu sự điều chỉnh của hợp đồng hợp tác kinh doanh/nhượng quyền mà Quý đối tác đã ký với Chúng tôi.

2.3. Chúng tôi yêu cầu Công ty TNHH Poursoin Việt Nam, Quý đối tác không sử dụng bất kỳ hình ảnh, sản phẩm truyền thông liên quan đến thương hiệu Mommy Spa & Skincare cho bất kỳ mục đích quảng bá, tiêu dùng sản phẩm mang thương hiệu Poursoin cũng như hoạt động của Công ty TNHH Poursoin Việt Nam.

2.4. Kể từ thời điểm 19/04/2023, Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ hệ quả nào liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Poursoin Việt Nam, sản phẩm mang thương hiệu Poursoin liên quan đến Hệ thống Mommy Spa & Skincare.

Trân trọng,

 

 

Các tin khác

mnclose