THƯ GIÃN CƠ THỂ MẸ BẦU

Thư giãn phổ thông

Phục hồi sức khỏe và tinh thần cho mẹ bầu 

Thư giãn cơ thể toàn diện mẹ bầu

Thư giãn toàn diện mẹ bầu kèm đá nóng giúp thư giãn sâu sắc

Giảm phù nề cho đôi chân cho mẹ bầu

Giảm mỏi chân, phù nề thai kỳ

Giảm phù nề cho đôi chân với túi thảo dược

Massage chân với túi thảo dược

Thư giãn cơ thể chuyên sâu với túi thảo dược

Thư giãn cơ thể chuyên sâu với túi thảo dược