DỊCH VỤ TRỌN GÓI (MẸ THƯỜNG)

Thư giãn phục hồi

Thư giãn phục hồi (mẹ thường) - 180 phút - 930.000 đồng

Tái tạo năng lượng

Tái tạo năng lượng (mẹ thường) - 160 phút - 820.000 đồng

Thanh lọc cơ thể

Thanh lọc cơ thể ( Mẹ thường) - 155 phút - 880.000 đồng