Cảm nhận

MC Hồng Phượng
Qua sử dụng 2 gói chăm sóc sau sinh tại nhàcủa Mommy Spa, Hồng Phượng đã giảm đến 17 kg, vòng bụng cũng giảm nhiều, các phần thâm trên cơ thể cũng giảm rõ rệt, tay nghề của KTV rất tốt. Cảm ơn Mommy Spa rất nhiều